Lịch trình
Địa điểmDiễn raVào lúcSự kiệnBáo cáo viênGhi chú
 Collaboration powered by Smartsheet   |   Report Abuse
1Trực tiếp và online trên nền tảng Google Meet16/07/202214:00 - 17:00
HỘI THẢO DOANH NHÂN NGÔ GIA KẾT NỐI GIAO THƯƠNG
“Những lưu lý khi ký kết hợp đồng mua bán nhà đất”
Ths.Ls Ngô Việt BắcTrực tiếp và online trên nền tảng Google Meet