Retention List for Review
Item Record NumberReasonCall NumberTitleAuthorImprint
 Collaboration powered by Smartsheet   |   Report Abuse
1i71990665Scope - low use 08-30-2023J-ANO1880-01 Anokoro wa furīdorihi ga ita.880-02 Tōkyō : Iwanami Shoten, 1977.
2i23181813 [2 items]Scope - Superseded 08-30-2023PL1420 T86 1977880-01 Ci hai = Ci hai : Yu ci fen ce.880-03 Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1977.
3i112169855Redundancy – physical 08-30-2023AE35.2 D3880-01 Dai hyakka jiten, Shimonaka Yasaburō henshū880-02 Tōkyō, Heibonsha, Shōwa 7-10 [1932-1935]
4i36781435Scope- Low Use 08-30-23AG117 .D8 1972880-01 Du bao chang shi shou ce / Xianggang Chao yang chu ban she bian.880-02 Xianggang : Zhao yang chu ban she, 1972.
5i54872972Scope - superseded 08-30-2023PL1497 .H343 1973880-01 Han yu cheng yu xiao ci dian = Hanyu chengyu xiao cidian / [Beijing da xue Zhongguo yu yan wen xue xi 1955 ji yu yan ban bian, Han yu cheng yu xiao ci dian xiu ding xiao zu xiu ding].880-03 Beijing : Shang wu yin shu guan, 1973.
6i25400344Scope -superseded 08-30-2023PL1119 H34 1989880-01 Han yu shui ping kao shi (HSK) kao shi da gang / Guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi Han yu shui ping kao shi bu bian zhi.880-04 Beijing : Xian dai chu ban she, 1989 (1995 printing)
7i23484858Scope - low use 08-30-2023Q123 R5880-01 Iwanami rikagaku jiten / Inoue Toshi ... [et al.] hen880-03 [Tōkyō] Iwanami Shoten, 1958
8i82072413Scope - Low Use 08-30-2023J-JFK1880-01 J.F.Kenedī : dai 35-dai Amerika Gasshūkoku daitōryō / gensaku Kimoto Shōji gekiga Asaoka Kōji.880-02 Tōkyō-to Chiyoda-ku : Shōnen Gahōsha, 2014.
9i23513767Scope - superseded 08-30-2023Q123 K6880-01 Ke ji Ying yu zui di xian du ci hui [Sulian] A.B. Mihaiyewa ... [et al.] he bian, Ren De bian yi.880-03 Beijing : Shang wu yin shu guan, 1963.
10i11216979xRedundancy - Physical 08-30-2023PL758.15 T27880-01 Man'yōshū.;"880-02 Manʼyōshū zenchūshaku / Takeda Yūkichi"880-04 Tōkyō : Kadokawa Shoten, 1956-1965 v. 1, 1965
11i23528060Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7279 4317880-01 Miri-ha to sekigaisen / Yoshinaga Hiroshi hen880-02 Tōkyō : Ōmusha, Shōwa 37 [1962]
12i23555142Redundancy - electronic 08-30-2023AI19 C6 N3880-01 Nanyang yan jiu Zhong wen qi kan zi liao suo yin = Index to Chinese periodical literature on Southeast Asia, 1905-1966.880-02 Singapore : Nanyang da xue Nanyang yan jiu suo. Institute of Southeast Asia, Nanyang University, 1968.
13i112169776Redundancy - physical 08-30-2023N7353.5 N376 1994880-01 Puraha Kokuritsu Bijutsukan shozō Nihon bijutsuhin zuroku = Catalogue of Japanese art in the National Gallery, Prague / [henshū Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā Kaigai Nihon Bijutsu Chōsa Purojekuto]Národní galerie v Praze880-02 Kyōto-shi : Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā, 1994
14i39314753Redundancy – electronic 8-21-2023SB457.55 .C457 1986880-01 The garden art of China = Zhongguo zao yuan yi shu / by Chen Lifang and Yu Sianglin.Chen, Lifang.Portland, Or. : Timber Press, c1986.
15i23097917Scope - superseded 08-30-2023PL1455 T8880-01 Tong yong Han Ying ci dian = General Chinese-English dictionary / Zhonghua shu ju bian ji bu bian ji.880-02 Jiulong : Zhonghua shu ju, 1967.
16i11216982x [3 items]Redundancy - electronic 08-30-2023Z3001 .K9880-01 Tōyōgaku bunken ruimoku.880-02 Kyōto-shi : Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo, 1966-
17i112169880 [2 items]Redundancy – physical 08-30-2023NX8.C45 W53880-01 Wen shi xue bao (Tʻai-chung shih, Taiwan);"880-02 Wen shi xue bao."880-03 Taizhong Shi : Guo li zhong xing da xue wen xue yuan wen shi xue bao bian ji wei yuan hui, -Minguo 90 [2001]
18i22858921Scope - superseded 08-30-2023PL1420 C52880-01 Xian dai Han yu ci dian = Xiandai Hanyu cidian / Zhongguo she hui ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian.880-02 Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978 (1979 printing)
19i25541213Scope - Superseded 08-30-2023PL1420 H782 1996880-01 Xian dai Han yu ci dian = Xiandai Hanyu cidian : xiu ding ben / Zhongguo she hui ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian.880-03 Beijing : Shang wu yin shu guan, 1996.
20i34571310Scope - superseded 08-30-2023PL1455 .X46 1982880-01 Xiao xiao Han Ying ci dian = The Little pocket Chinese-English dictionary / Yan Yin bian.880-03 [Beijing] : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982.
21i2318307xScope -superseded 08-30-20PL1497 H7880-01 Xie zuo chang yong cheng yu ci lin.880-03 Taibei : Zhen wen shu ju, Minguo 57 [1968]
22i112169867Redundancy - physical 08-30-2023DS1 .Y25880-01 Ya Tai yan jiu lun tan.880-02 Taiwan Taibei : Zhong yang yan jiu yuan Ya Tai qu yu yan jiu zhuang ti zhong xin
23i112169685Redundancy - physical 08-30-2023BL1415 Z4880-01 Zen no goroku880-02 [Tōkyō] Chikuma Shobō [1969]
24i58117635Scope - superseded 08-30-2023B48.C6 Z47 1974880-01 Zhe xue xiao ci dian / Chao yang chu ban she bian.880-02 Xianggang : Chao yang chu ban she, 1974 (1975 printing)
25i2303094xScope - superseded 08-30-2023B48 C6 C48 2880-01 Zhe xue xiao ci dian xu bian : wai guo zhe xue shi bu fen / Xianggang Chao yang chu ban she [bian ji bu] bian.880-02 Xianggang : Chao yang chu ban she, 1976.
26i23573648 [3 items]Redundancy - electronic 08-30-2023AI19 C5 C58880-01 Zhong wen qi kan ren wen ji she hui ke xue lun wen fen lei suo yin. Min guo 55-57 [1966-1968]880-02 [Taipei] : Guo li zheng zhi da xue she hui ke xue zi liao zhong xin, 1966-1968.
27i14430927 [14 items]Redundancy - electronic 08-30-2023BQ620 C49880-01 Zhongguo fo jiao si xiang zi liao xuan bian / Shi Jun ... [et al.] bian.880-03 Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981-
28i112175417Scope - superseded 08-30-2023DS735 .C5269 1994880-01 Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. Li shi juan / Jiang Yihua zhu bian.880-03 Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1994.
29i112175405Scope - superseded 08-30-2023Z3108.L5 Z55 1999880-01 Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. Wen xue juan / Chen Zhenghong, Zhang Peiheng zhu bian.880-03 Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 1999.
30i112175399Scope - superseded 08-30-2023NX583.A1 C5293 1996880-01 Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. Yi shu juan / Jiang Kongyang, Gao Ruohai zhu bian.880-04 Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996.
31i112175387Scope - superseded 08-30-2023Z3108.L5 C5635 1992 PL1071880-01 Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. Yu yan wen zi juan / [Hu Yushu zhu bian].880-03 Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992.
32i112175375Scope - superseded 08-30-2023Z7129.C5 C58 1992 B126880-01 Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. Zhe xue juan / Pan Fu'en zhu bian.880-03 Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992 (1996 printing)
33i112175363Scope - superseded 08-30-2023Z7165.C6 C583 1996 DS740880-01 Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. Zheng zhi fa lü juan / Zhou Gucheng, Ye Xiaoxin zhu bian [Zheng zhi fa lü juan bian wei hui bian].880-03 Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996.
34i112175351Scope - superseded 08-30-2023BL1802 .C583 1997880-01 Zhongguo xue shu ming zhu ti yao. Zong jiao juan / [zhu bian Chen Shiqiang fu zhu bian Wang Leiquan, Guo Jianqing zhu yao zhuan gao ren Ding Changyun and others].880-03 Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1997.
35i23574124Scope- Low Use 08-30-2023PL2250 7289 4194880-02 Daigaku katei denjikigaku enshū, Wakakuwa Mitsuo choWakakuwa, Mitsuo, 1896-1964880-03 Tōkyō, Shōkōdō, Shōwa 40 [1965]
36i23540308Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 0422880-02 Denjikigaku / Takahashi Hidetoshi choTakahashi, Hidetoshi, 1915-1985880-04 Tōkyō : Shōkabō, Shōwa 40 [1965]
37i23572760Scope - low use 08-30-2023PL2250 7289 8201880-02 Denjikigaku genshō riron / Takeyama Setsuzō choTakeyama, Setsuzō, 1898-1971880-04 Tōkyō : Maruzen, Shōwa 39 [1964]
38i23574185Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 6231880-02 Denshi genshō nyūmon, Hattori Jōkichi, Wakayama Isao kyōchoHattori, Jōkichi880-03 Tōkyō, Ōmusha, Shōwa 38 [1963]
39i58132934Scope - low use 08-30-2023PL1125.E6 T36 1981880-02 Han Ying dui zhao lü you yong yu = Chinese-English expressions for travellers / Tao Fengtong bian yi.Tao, Fengtong.880-04 [Beijing] : Zhongguo lü you chu ban she : Zhongguo guo ji shu dian fa xing, 1981.
40i23183202Scope - superseded 08-30-2023PL1497 P453880-02 Han yu cheng yu xiao ci dian. Hanyu chengyu xiaocidian, Beijing da xue Zhong-[guo yu yan] wen [xue] xi 1955 nian yu yan ban bian, Wei Jian'gong, Zhou Zumo shen ding.880-01 Beijing da xue. Zhong wen xi.880-04 Beijing : Zhonghua shu ju, 1958.
41i32061614Scope -superseded 08-30-20PL1119 .K46 1992880-02 Han yu shui ping kao shi zhi nan : xi ti jing cui / Geng Erling.Geng, Erling.880-04 Tianjin : Tianjin da xue chu ban she, 1992.
42i23574197Scope- Low Use 08-30-2023PL2250 7289 9704880-02 Handōtai kōgaku enshū, Obara Takeshi, Baba Hidesaburō kyōcho. Drill in semiconductors, by T. Obara [and] H. BabaObara, Takeshi880-03 [Tōkyō] Sangyō Tosho Kabushiki Kaisha. Sangyo Tosho Publishing Co., Shōwa 40 [1965]
43i23570398Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 3433880-02 Handōtai to toranshisuta / Watanabe Yasushi choWatanabe, Yasushi, 1896-880-03 Tōkyō : Ōmusha : hatsubaisho Ōmusha Shoten, Shōwa 32-38 [1957-1963]
44i23574057Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 2414880-02 Hisenkei denshi kairo, Okumura Isao choOkumura, Isao, 1924-880-03 Tōkyō, Nikkan Kōgyō Shinbunsha, Shōwa 40 [1965]
45i23574288Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 8859 2414880-02 Jidōsha kōgaku nyūmon, Inaba Shōtarō choInaba, Shōtarō880-03 Tōkyō, Asakura Shoten, Shōwa 41 [1966]
46i23574045Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 2234.1880-02 Kiso parusu kōgaku enshū, Akiyama Morio henAkiyama, Morio880-03 Tōkyō, Sangyō Tosho Kabushiki Kaisha, Shōwa 38 [1963]
47i23574264Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 8759 4401880-02 Kōsoku dōro keikakuron, Fujimori Kenʼichi choFujimori, Kenʼichi880-03 Tōkyō, Kajima Kenkyūjo Shuppankai, Shōwa 41 [1966]
48i23574094Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 3441880-02 Kotai denshi kōgaku, Miyaji Kōichi, Takeya Kenʼichi, Mitsuhashi Hiroji kyōchoMiyaji, Kōichi880-03 Tōkyō, Nikkan Kōgyō Shinbunsha, Shōwa 36 [1961]
49i112169697Redundancy - Physical 08-30-2023DS834.7 K87880-02 Kōtei kokushi no kenkyū / Kuroita Katsumi choKuroita, Katsumi, 1874-1946880-03 Tōkyō : Iwanami Shoten, Shōwa 6-11 [1931-1936]
50i23532622Scope - superseded 08-30-2023AM101 K835880-02 Li dai yi shu guan. The hall of arts of various ages, Gu gong bo wu yuan bian.880-01 Gu gong bo wu yuan (China)880-03 Beijing : Wen wu chu ban she, 1959.
51i112175442Scope – superseded 08-29-2023BQ9299.H854 L65 1994880-02 Liuzudashi fa bao tan jing;"880-03 Dunhuang Tan jing xin shu / Pan Chonggui jiao ding."Huineng, 638-713.880-04 Taibei Shi : Cai tuan fa ren Fo tuo jiao yu ji jin hui, Minguo 83 [1994]
52i23549981Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 2234880-02 Maikuroha kōgaku enshū, Akiyama Morio, Noda Kazuo henchoAkiyama, Morio880-03 Tōkyō, Sangyō Tosho Kabushiki Kaisha, Shōwa 38 [1963]
53i112171400Redundancy - Physical 08-30-2023DS881 .T6 (Orien Japan)880-02 Meiji Ishin / Tōyama Shigeki cho.Tōyama, Shigeki, 1914-2011.880-03 Tōkyō : Iwanami Shoten, 1951.
54i23567405Redundancy - electronic 08-30-2023AI19 C6 C3880-02 Minguo xue shu lun wen suo yin, Zhang Qun bian.Zhang, Qun, 1925-2000.880-03 Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan huei, Minguo 43 [1954]
55i112169788Redundancy - physical 08-30-2023NK8440 U5880-02 Ō-Bei ni okeru Shina kokyō, Umehara Sueji choUmehara, Sueji880-03 Tōkyō, Tōkō Shoin, Shōwa 6 (1931)
56i112169600Redundancy - physical 08-30-2023PL992.77.C4 P57 2005880-02 Pi onŭn nal : Son Chʻang-sŏp tanpʻyŏnsŏn / Cho Hyŏn-il chʻaegim pʻyŏnjip.Son, Ch'ang-sŏp, 1922-2010880-03 Sŏul : Munhak kwa Chisŏngsa, 2005.
57i112169582Redundancy - physical 08-30-2023PL992.785.H9 P85 2006880-02 Pulkkot : Sŏnu Hwi tanp'yŏnsŏn / Yi Ik-sŏng ch'aegim p'yŏnjip.Sŏnu, Hwi, 1922- author.880-04 Sŏul : Munhak kwa Chisŏngsa, 2006.;"[2016?]"
58i112175478Scope - superseded 08-30-2023HN733 .C36 2010880-02 Ru he yan jiu Zhongguo = How to study China / Cao Jinqing zhu.Cao, Jinqing.880-04 Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2010.
59i23574112Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 3628880-02 Seikai enshū denki jikigaku, Udagawa Kanehisa choUdagawa, Kanehisa, 1920-1965880-04 Tōkyō, Hirokawa Shoten, Shōwa 40 [1965]
60i23574100Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7289 3584880-02 Seikai enshū handōtai kōgaku, Sakai Yoshio, Takahashi Kiyoshi choSakai, Yoshio, 1916-2005880-03 Tōkyō, Hirokawa Shoten, Shōwa 40 [1965]
61i23575803Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 8849 2623880-02 Toranjisuta kōgaku enshū, Yamaguchi Nobuhiro, Baba Hidesaburō, Ishikaka Yōnosuke hencho. Exercise of transistor engineering, by N. Yamaguchi, H. Baba, Y. IshikakaYamaguchi, Nobuhiro880-03 Tōkyō, Sangyō Tosho Kabushiki Kaisha. Sangyo Tosho Publishing Co., Shōwa 40 [1965, c1962]
62i23549956Scope - low use 08-30-2023PL2250 7109 4323880-02 Uchū no kaitaku, Fujinami Shigetsugu yakuhenFujinami, Shigetsugu, 1915- ed880-03 Tōkyō, Kyōritsu Shuppan, Shōwa 31 [1956]
63i22815090Scope -superseded 08-30-2023DS705 .W3880-02 Wai jiao da ci dian [Wang Zhuoran, Liu Daren zhu bian]Wang, Zhuoran, 1894-880-03 Taibei, Wen hai chu ban she, Minguo 54 [1965]
64i23179909Scope - superseded 08-30-2023PL1420 H753880-02 Wu bai ling er xue sheng zi dian fu jian fan ti dui zhao biao, Xie Min bian.Xie, Min.880-03 Xingzhou : Shi jie shu ju you xian gong si, [1971]
65i23155280Scope - low use 08-30-2023CB9 T3880-02 Xin wen hua ci shu, Tang Jinggao bian.Tang, Jinggao.880-04 Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 12 [1923]
66i28095261Scope - low use 08-30-2023PL1277 S85 1977880-02 Ying yi zhong : Ying han fan yi shou ce / Sun Shuyu, Jin Shenghua bian zhu.Sun, Shuyu.880-04 [Taipei] : Lian jing chu ban shi ye you xian gong si, 1977 (1981 printing)
67i23549968Scope - Low Use 08-30-2023PL2250 7249 3716880-02 Zatsuon kaiseki, Miyawaki Kazuo choMiyawaki, Kazuo, 1918-880-03 Tōkyō, Asakura Shoten, 1961
68i23059084Scope - superseded 08-30-2023PL1420 K37880-02 Zhong wen ci dian / zhu zuo ren Gao Hongwen.Gao, Hongwen.880-03 Taizhong : Ming guang chu ban she Taizhong Xian Dajia zhen : zong jing xiao Liang you shu ju, Minguo 63 [1974]
69i11217548xScope – superseded 08-29-2023JQ1512.Z13 T5736 2006880-02 Zhongguo li dai zhi guan bie ming da ci dian = Zhongguolidai zhiguanbiemingdacidian / Gong Yanming zhu.Gong, Yanming.880-04 Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2006.
70i22916532 [3 items]Scope - low use 08-30-2023B126 C57880-02 Zhongguo zhe xue shi jiao xue zi liao hui bian, Zhongguo zhe xue shi jiao xue zi liao hui bian bian xuan zu bian.880-01 Zhongguo zhe xue shi jiao xue zi liao hui bian bian xuan zu.880-03 Beijing : Zhonghua shu ju, 1964-
71i22814723 [2 items]Scope - superseded 08-30-2023PL1420 T94 1975880-04 Ci hai / [Shu Xincheng ... et al. zhu bian]880-02 Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 65 [1976]
72i112169612Redundancy - Physical 08-30-2023PL753 N8880-04 Nihon bungaku kyōyō kōza880-03 [Tōkyō, Shibundō, Shōwa 26-27 i.e. 1951-1952 v. 1, 1952]
73i16440456Redundancy -- physical 08/24/2023QA401 W62 Ed.4A course of modern analysis : an introduction to the general theory of infinite processes and of analytic functions with an account of the principal transcendental functions / by E. T. Whittaker and G. N. WatsonWhittaker, E. T. (Edmund Taylor), 1873-1956Cambridge : University Press, [c1927]
74i10092055Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.17 P7 M37 1976A guide to Feynman diagrams in the many-body problem / Richard D. MattuckMattuck, Richard DNew York : McGraw-Hill, c1976
75i33740094Redundancy -- physical 08/24/2023QA371 .B43 1999Advanced mathematical methods for scientists and engineers / Carl M. Bender, Steven A. Orszag.Bender, Carl M., 1943-New York : Springer, 1999.
76i16751978Redundancy – physical 8-23-2023NA705 P56American buildings and their architects / William H. Pierson, JrPierson, William H. (William Harvey), 1911-2008.Garden City, N.Y. : Doubleday, 1970-1978
77i34173651Scope - Low Use 08-30-2023J-AME2Amerika indian no rekishi.Tomita, Torao, 1928-Tokyo: Yuzankaku, 1992.
78i3385435xScope - Low Use 08-30-2023J-ANN1Anne Furanku : Shinde kara mo iki tsuzuketai.Bull, Angela, 1936-.Tokyo: Yugakusha, 1987.
79i33854300Scope - Low Use 08-30-2023J-ANN2Anne Furanku saigo no nana-ka getsu.Lindwer, Willy.Tokyo: Tokuma Shoten, 1991.
80i39661283Redundancy – physical 8-23-2023NA1996 .K67 2005Architect's essentials of marketing / David Koren.Koren, David, 1970-Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005.
81i51016709Redundancy – physical 8-21-2023NA1309.C2 A75 2008Arqcat / [texts, Jordi Ludevid ... et al.].Barcelona : Collegi d'Arquitectes De Catalunya, 2008.
82i78194957Redundancy -- physical 08/24/2023QC24.5 .R68513 2016Articles. Selections. English;"Seven brief lessons on physics / Carlo Rovelli translated by Simon Carnell and Erica Segre."Rovelli, Carlo, 1956- author.New York : Riverhead Books, 2016.;"©2015"
83i4075490xRedundancy – physical 8-21-2023TR660.5 .A338 2000California : views by Robert Adams of the Los Angeles Basin, 1978-1983 / essay by Robert Hass.Adams, Robert, 1937-San Francisco : Fraenkel Gallery New York : Mathew Marks Gallery, 2000.
84i3152199xScope - superseded 08-30-2023DS735 .W695 1998Chinese history : a manual / Endymion Wilkinson.Wilkinson, Endymion Porter.Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center : Distributed by Harvard University Press, 1998.
85i112169806Scope - superseded 08-30-2023DS735 .W695 2015Chinese history : a new manual / Endymion Wilkinson.Wilkinson, Endymion Porter, author.Cambridge, Massachusetts : Harvard University Asia Center, for the Harvard-Yenching Institute, 2015.
86i112169818Scope - superseded 08-30-2023DS735 .W695 2012Chinese history : a new manual / Endymion Wilkinson.Wilkinson, Endymion Porter.Cambridge, MA : Harvard University Asia Center, 2012.
87i112170122 [3 items]Scope - superseded 08-30-2023DS735 .W69512 2016Chinese history : a new manual. Chinese;"880-01 Zhongguo li shi yan jiu shou ce / [Ying] Weigenshen (Endymion Wilkinson) zhu Hou Xudong zhu chi fan yi."Wilkinson, Endymion Porter, author.880-03 Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2016.
88i39699547Redundancy -- physical 08/24/2023QC670 .P32 2005Classical electricity and magnetism / Wolfgang K.H. Panofsky, Melba Phillips.Panofsky, Wolfgang K. H. (Wolfgang Kurt Hermann), 1919-2007.Mineola, N.Y. : Dover Publications, 2005.
89i32793418Redundancy -- physical 08/24/2023QC631 .J33 1999Classical electrodynamics / John David Jackson.Jackson, John David, 1925-2016New York Chichester : Wiley, c1999.
90i53972697Redundancy -- physical 08/24/2023QC125.2 .T39 2005Classical mechanics / John R. Taylor.Taylor, John R. (John Robert), 1939-Sausalito, Calif. : University Science Books, c2005.
91i32858565Redundancy -- physical 08/24/2023QD65 .H3CRC handbook of chemistry and physics.Cleveland, Ohio : CRC Press, c1977-
92i32060592 [3 items]Scope - low use 08-30-2023J-DEK1Dekameron / Bokkaccho.Boccaccio, Giovanni, 1313-1375Tokyo : Chikuma, 1993.
93i24820167Redundancy -- physical 08/24/2023TP9 H65 1992Dictionary of chemical names and synonyms / Philip H. Howard, Michael Neal.Howard, Philip H. (Philip Hall), 1943-Boca Raton : Lewis Publishers, [1992];"©1992"
94i38854788Scope - Low Use 08-30-2023J-EIB1Eiburahamu RinkanSproule, Anna.Tokyo: Keiseisha, 1994.
95i12401547Redundancy -- physical 08/24/2023QC665.E4 W36 1986Electromagnetic fields / Roald K. Wangsness.Wangsness, Roald K.New York : Wiley, c1986.
96i32084572Scope - Low Use 08-30-2023J-ERI1Erinoa Ruzuberuto / Deibitto Uina cho.Winner, David, 1956-Tokyo : Kaiseisha, 1994.
97i10056440Redundancy -- physical 08/24/2023QC762 .F85Experimental pulse NMR : a nuts and bolts approach / Eiichi Fukushima, Stephen B. W. Roeder.Fukushima, Eiichi, 1981, author.Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., Advanced Book Program, [1981];"©1981"
98i68317736Redundancy -- physical 08/24/2023QB461 .R887 2009Foundations of astrophysics / Barbara Ryden, Bradley M. Peterson.Ryden, Barbara Sue.San Francisco : Addison-Wesley, c2010.
99i48042390Redundancy – physical 8-23-2023NA2700 .F76 2007From models to drawings : imagination and representation in architecture / edited by Marco Frascari, Jonathan Hale, and Bradley Starkey.London New York : Routledge, 2007.
100i10086730Redundancy -- physical 08/24/2023QC175 R43Fundamentals of statistical and thermal physics / F. ReifReif, Frederick, 1927-2019New York : McGraw Hill, [1965]
101i31691869Redundancy – physical 8-21-2023SB473.5 .S364 1998Garden details : accents, ornaments, and finishing touches for the garden / Warren Schultz, Carol Spier.Schultz, Warren.New York : MetroBooks, c1998.
102i3417316xScope - Low Use 08-30-2023J-GAR1Garireo.Tokyo: Maruzen, 1994.
103i10777891Redundancy -- physical 08/24/2023QC20.7 D52 S34Geometrical methods of mathematical physics / Bernard F. SchutzSchutz, Bernard FCambridge New York : Cambridge University Press, 1980
104i36889556Redundancy -- physical 08/24/2023QA641 .N35 2003Geometry, topology, and physics / Mikio Nakahara.Nakahara, Mikio.Bristol : Institute of Physics Publishing, c2003.
105i10121687Redundancy – physical 8-21-2023ND567.5 R6 V38 1980German romantic painting / William VaughanVaughan, William, 1943-New Haven, Conn. : Yale University Press, 1980
106i31346030Redundancy -- physical 08/24/2023QC6 .W47Gravitation and cosmology : principles and applications of the general theory of relativity / Steven Weinberg.Weinberg, Steven, 1933-2021New York : Wiley, [1972]
107i10094349Redundancy -- physical 08/24/2023TP968 S58 1977Handbook of adhesives / edited by Irving SkeistNew York : Van Nostrand Reinhold Co., c1977
108i3357862xScope - Low Use 08-30-2023J-HIG1Higeki no shojo Anne.Schnabel, Ernst, 1913-1986.Tokyo : Kaiseisha, 1991.
109i63179593Redundancy -- physical 08/24/2023QB461 .C68 2013High energy astrophysics : an introduction / by Thierry J.-L. Courvoisier.Courvoisier, T., 1953-Berlin New York : Springer, [2013];"©2013"
110i15061620Redundancy -- physical 08/24/2023QD591 P6High-resolution nuclear magnetic resonance [by] J. A. Pople, W. G. Schneider, and H. J. BernsteinPople, John A., 1925-2004.New York, McGraw-Hill, 1959
111i32138684Scope - Low Use 08-30-2023J-HOS1Hoshi no ojisama / San Tegujyuperi.Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944.Tokyo : Iwanami, showa 44 [1968].
112i30302067Redundancy -- physical 08/24/2023T11 D33 1998How to write & publish a scientific paper / by Robert A. Day.Day, Robert A., 1924-2021Phoenix, Ariz. : Oryx Press, [1998];"©1998"
113i39652786Redundancy – physcial 8-21-2023NA9183 .I46 2003Imperial cities : landscape, display and identity / edited by Felix Driver and David Gilbert.Manchester New York : Manchester University Press : Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2003.
114i39264312Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.12 .G75 2005Introduction to quantum mechanics / David J. Griffiths.Griffiths, David J. (David Jeffery), 1942-Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, c2005.
115i40267398Redundancy -- physical 08/24/2023TK7816 .S545 1987Introductory electronics for scientists and engineers / Robert E. Simpson.Simpson, Robert E. (Robert Edmund)Boston : Allyn and Bacon, c1987.
116i31517857Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.12 .L52 1992Introductory quantum mechanics / Richard L. Liboff.Liboff, Richard L., 1931-2014Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1992.
117i51196591Redundancy – physical 8-23-2023NC1479.G74 A4 2007Kartoon kings : the graphic work of Simon Grennan and Christopher Sperandio.Morgantown : West Virginia University Press for the Division of Art, College of Creative Arts, West Virginia University, 2007.
118i34172713 [2 items]Scope - Low Use 08-30-2023J-KET1Ketsuzoku.Sheldon, Sidney.Tokyo: Akademi shuppan, 1991.
119i11158591Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.1 .L313 1977Kvantova︠i︡a mekhanika. English;"Quantum mechanics : non-relativistic theory / by L. D. Landau and E. M. Lifshitz translated from the Russian by J. B. Sykes and J. S. Bell."Landau, L. D. (Lev Davidovich), 1908-1968.Oxford New York : Pergamon Press, 1977.
120i15160294Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.1 B372Lectures on quantum mechanics / Gordon BaymBaym, GordonNew York : W.A. Benjamin, 1969
121i11786620Redundancy -- physical 08/24/2023QA927 W48Linear and nonlinear waves [by] G. B. WhithamWhitham, G. B. (Gerald Beresford), 1927-New York, Wiley [1974]
122i30996909Redundancy – physical 8-23-2023NC255 .B745 1998Mantegna to Rubens : the Weld-Blundell drawings collection / Xanthe Brooke.Brooke, Xanthe.London : Merrell Holbertson, c1998.
123i66027160Redundancy – physical 8-23-2023SB435.5 .D57 2009Manual of woody landscape plants : their identification, ornamental characteristics, culture, propagation and uses / Michael A. Dirr illustrations by Bonnie Dirr ... [et al.].Dirr, Michael.Champaign, Ill. : Stipes Pub., c2009.
124i12761308Redundancy -- physical 08/24/2023TJ151 M37Marks' standard handbook for mechanical engineersNew York : McGraw-Hill, c1978-
125i12403489Redundancy -- physical 08/24/2023QA37.2 B59 1983Mathematical methods in the physical sciences / Mary L. BoasBoas, Mary LNew York : Wiley, c1983
126i23182593Scope -superseded 08-30-2023PL1455 M35 1974Mathews' Chinese-English dictionary.Mathews, R. H. (Robert Henry)880-01 [Taibei : Wen you shu dian], 1974.
127i33854385Scope - Low Use 08-30-2023J-MED1Me de miru Anne no nikki .Tokyo: Bungei Shungu, 1988.
128i11221045Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.12 .C6313Mecanique quantique. English;"Quantum mechanics / Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë translated from the French by Susan Reid Hemley, Nicole Ostrowsky, Dan Ostrowsky."Cohen-Tannoudji, Claude, 1933-New York : Wiley, c1977.
129i11730390Redundancy -- physical 08/24/2023QC125 .S98 1971Mechanics / Keith R. Symon.Symon, Keith RReading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., [c1971]
130i3607990xRedundancy -- physical 08/24/2023TK7867 .S39 1998Microelectronic circuits / Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith.Sedra, Adel S.New York : Oxford University Press, c1998.
131i112169764Redundancy - physical 08-30-2023DS801 N5Nihon rekishi = The Nippon-rekishiTōkyō : Nihon Rekishisha, Shōwa 21 [1946]-
132i3385404xScope - Low Use 08-30-2023J-OMO1Omoide no Anne Furanku.Gies, Miep, 1909-2010.Tokyo: Bungei Shunju, 1994.
133i16004589Redundancy – physical 8-23-2023NB197 E44 1974Origins of modern sculpture: pioneers and premises [by] Albert E. ElsenElsen, Albert E., 1927-1995New York, G. Braziller [1974]
134i1286836xRedundancy – physical 8-21-2023ND237.L545 D4 1987Passion by design : the art and times of Tamara de Lempicka / by Baroness Kizette de Lempicka-Foxhall as told to Charles Phillips.De Lempicka-Foxhall, Kizette, Baroness.New York : Abbeville Press, c1987.
135i35594640Redundancy – physical 8-21-2023ND588.K5 A4 2001Paul Klee. English;"Paul Klee : selected by genius, 1917-1933 / edited by Roland Doschka with essays by Roland Doschka ... [et al.]"Munich New York : Prestel, c2001.
136i4838060xRedundancy -- physical 08/24/2023QC28 .M85 2008Physics for future presidents : the science behind the headlines / Richard A. Muller.Muller, R. (Richard)New York : W.W. Norton & Co., c2008.
137i112169910Redundancy - Physical 08-30-2023PL2804 C5 A19 1982Plays;"880-02 Lao She ju zuo quan ji / Hu Jieqing, Wang Xingzhi bian."Lao, She, 1899-1966.880-04 Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982-
138i15244568Redundancy -- physical 08/24/2023QB351 C38Principles of stellar dynamics / by S. ChandrasekharChandrasekhar, S. (Subrahmanyan), 1910-1995.New York : Dover Publications [1960, c1942-1943]
139i112169879Redundancy - physical 08-30-2023PL4 E3 1969Proceedings of the Third East Asian Altaistic Conference / ed. by Chʻen Chieh-hsien and Jagchid SechinEast Asian Altaistic Conference (3rd : 1969 : Tʻai-pei)Taipei : Taiwan University, 1969
140i12620439Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.17 P7 N44 1988Quantum many-particle systems / John W. Negele, Henri OrlandNegele, John WRedwood City, Calif. : Addison-Wesley Pub. Co., c1988
141i81909007Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.12 M47 1998Quantum mechanics / Eugen Merzbacher.Merzbacher, Eugen.New York : Wiley, c1998.
142i51171247Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.12 .Z47 2009Quantum mechanics : concepts and applications / Nouredine Zettili.Zettili, Nouredine.Chichester, U.K. : Wiley, c2009.
143i39130654Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.12 .G37 1996Quantum physics / Stephen Gasiorowicz.Gasiorowicz, Stephen.New York : Wiley, c1996.
144i11784477Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.12 .E34 1985Quantum physics of atoms, molecules, solids, nuclei, and particles / Robert Eisberg, Robert Resnick.Eisberg, Robert Martin.New York : Wiley, c1985.
145i1517055xRedundancy -- physical 08/24/2023QC174.5 F47Quantum theory of many-particle systems / Alexander L. Fetter, John Dirk WaleckaFetter, Alexander L., 1937-San Francisco : McGraw-Hill, [c1971]
146i12396679Redundancy -- physical 08/24/2023QC176 K53 1987Quantum theory of solids / C. Kittel solutions appendix prepared by C. Y. FongKittel, CharlesNew York : Wiley, c1987
147i33578989Scope - low use 08-30-2023J-RAS1Rasuto furaito.Earhart, Amelia, 1897-1937.Tokyo : Sakuhinsha, 1993.
148i33930041Scope - Low use 08-30-2023J-SHO1Shojo Anne: sono ashioto.Schnabel, Ernst, 1913-1986.Tokyo: Kaishei-sha, 1992.
149i112169752Redundancy - Physical 08-30-2023PL975.6 .S473 2022Sijo : Korea's poetry form / edited by Lucy Park and Elizabeth Jorgensen Sejong Cultural Society.Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Parkyoung, 2022.
150i12680679Redundancy -- physical 08/24/2023QB981 W24Space, time, and gravity : the theory of the big bang and black holes / Robert M. WaldWald, Robert MChicago : University of Chicago Press, 1977
151i18110083Redundancy -- physical 08/24/2023QC6 F77Special relativity / A. P. FrenchFrench, A. P. (Anthony Philip), 1920-New York : Norton, [1968]
152i35561336Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.8 .M3 2000Statistical mechanics / Donald A. McQuarrie.McQuarrie, Donald A. (Donald Allan)Sausalito, Calif. : University Science Books, c2000.
153i12532095Redundancy -- physical 08/24/2023QC174.8 .H83 1987Statistical mechanics / Kerson Huang.Huang, Kerson, 1928-2016New York : Wiley, c1987.
154i10458487Redundancy -- physical 08/24/2023QC175 L32 1980Statisticheska︠i︡a fizika. English;"Statistical physics / by L. D. Landau and E. M. Lifshitz translated from the Russian by J. B. Sykes and M. J. Kearsley"Landau, L. D. (Lev Davidovich), 1908-1968Oxford New York : Pergamon Press, 1980
155i53585203Redundancy -- physical 08/24/2023TJ808 .M335 2009Sustainable energy--without the hot air / David J.C. MacKay.MacKay, David J. C.Cambridge, England : UIT, c2009.
156i22505398Scope – superseded 8-21-2023M1002 L699 HSymphonic poems;"Complete symphonic poems [sound recording]"Liszt, Franz, 1811-1886Philips [1972]
157i15113504Redundancy -- physical 08/24/2023QC175 M6213Teori︠i︡a konechnykh fermi-sistem i svoĭstva atomnykh ︠i︡ader. English;"Theory of finite Fermi systems, and applications to atomic nuclei [by] A.B. Migdal. Translated from the original manuscript by S. Chomet for Scripta Technica Ltd"Migdal, A. B. (Arkadiĭ Beĭnusovich), 1911-1991.New York, Interscience Publishers [1967]
158i22393031Redundancy -- physical 08/24/2023TK145 E354 1993The electrical engineering handbook / editor-in-chief, Richard C. DorfBoca Raton : CRC Press, c1993
159i16846588 [3 items]Redundancy -- physical 08/24/2023QC23 .F47The Feynman lectures on physics / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands.Feynman, Richard P. (Richard Phillips), 1918-1988.Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., ©1963-1965.
160i14139625 [78 items]Scope – low use 8-11-2023NO CALL NUMBERThe Instrumentalist.[Glen Ellyn, Ill.] : The Instrumentalist, 1946-
161i15207547Redundancy -- physical 08/24/2023QC6 .E43 1956The meaning of relativity / by Albert Einstein including the Relativistic theory of the non-symmetric field.Einstein, Albert, 1879-1955.Princeton : Princeton University Press, 1955 [c1956]
162i14759974Scope – low use 08-11-2023NB623 B5 W3 1970The world of Bernini, 1598-1680, by Robert Wallace and the editors of Time-Life BooksWallace, Robert, 1919-New York, Time-Life Books [c1970]
163i14768793Redundancy: physical 8-11-2023ND553.C33 M8The world of Cézanne, 1839-1906 / by Richard W. Murphy and the editors of Time-Life Books.Murphy, Richard W.New York : Time-Life Books, [1968]
164i10668639Redundancy: physical 8-11-2023ND813 G7 S35The world of Goya, 1746-1828 / by Richard Schickel and the editors of Time-Life BooksSchickel, RichardNew York : Time-Life Books, [1968]
165i16795052Redundancy: physical 8-11-2023N6853 D8 T66The world of Marcel Duchamp, 1887- by Calvin Tomkins and the editors of Time-Life BooksTomkins, Calvin, 1925-New York, Time, inc. [1966]
166i14880313Redundancy: physical 8-11-2023ND653 R4 W27 1968The world of Rembrandt, 1606-1669, by Robert Wallace and the editors of Time-Life BooksWallace, Robert, 1919-New York, Time-Life Books [1968]
167i10164583Redundancy: physical 8-11-2023ND673.R9 W44The world of Rubens, 1577-1640 / by C. V. Wedgwood and the editors of Time-Life Books.Wedgwood, C. V. (Cicely Veronica), 1910-1997New York : Time, inc., [1967]
168i14859579Redundancy: physical 8-11-2023ND813 V4 B88The world of Velázquez, 1599-1660, by Dale Brown and the editors of Time-Life BooksBrown, W. DaleNew York, Time-Life Books [1969]
169i33253687Redundancy -- physical 08/24/2023QC311.5 .K52 1980Thermal physics / Charles Kittel, Herbert Kroemer.Kittel, Charles.San Francisco : W. H. Freeman, c1980.
170i12257886Redundancy -- physical 08/24/2023QC173.6 W55 1986Was Einstein right? : putting general relativity to the test / Clifford M. WillWill, Clifford M., 1946-New York : Basic Books, c1986
171i112169740Redundancy - physical 08-30-2023PL829 A687 1993Works. 1993;"880-02 Hasegawa Shigure zenshū"Hasegawa, Shigure, 1879-1941880-04 Tōkyō : Fuji Shuppan, 1993
172i32084602Scope - Low Use 08-30-2023J-YOR1Yorokobi no hi.Singer, Isaac Bashevis, 1904-1991.Tokyo : wanami, 1990.