DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP XÃ HỘI
Tên người đoán gópĐơn vịSố tiềnGhi chú
 Collaboration powered by Smartsheet   |   Report Abuse
1
+CHIA SẺ KHÓ KHĂN DỊCH COVID-19
49.000.000
25
-ĐÓNG GÓP TÚI THUỐC, TỪ 30/8/2021
CHO BỆNH NHÂN COVID-19133.500.000
26
1/- Công ty TNHH DP Tâm Đan.
25.000.000
27
2/- Ông Nguyễn Thái Sơn PCT HDN.
20 túi thuốc7.000.000
28
3/- Ông Hàng Vay Chi CT HDN.
50 túi thuốc17.500.000
29
4/- Bs Ngô Thị Ngọc Vân PCT HDN.
50 túi thuốc17.500.000
30
5/- Công ty TNHH Kiến Nguyên : Trần Gia Bửu.
20 túi thuốc7.000.000
31
6/- Công ty Quảng cáo Cường Khanh.
10 túi thuốc3.500.000
32
7/- Chị Thương bạn bs Vân (Công ty Tài Tài).
20 túi thuốc7.000.000
33
8/- Chị Thu Shinhan.
10 túi thuốc3.500.000
34
9/- CS Minh Trí.
10 túi thuốc3.500.000
35
10/- HTX DL VT Thuận Việt.
10 túi thuốc3.500.000
36
11/- Ông Kao Siêu Lực - PCT HDN.
50 túi thuốc17.500.000
37
12/- Ponny (Công ty Ưu Mỹ- KCN Việt Hương, BD).
10 túi thuốc3.500.000
38
13/ VPP Thuận Nam.
10 túi thuốc3.500.000
39
14/- Công ty Thép Trường Phú
10 túi thuốc3.500.000
40
14/- Công ty Hậu Sanh.
20 túi thuốc7.000.000
41
15/- Minh Vân BIDV Tây Sài Gòn
10 túi thuốc3.500.000