SPS MMSP TC Past Members
NameTerm(s)
 Collaboration powered by Smartsheet   |   Report Abuse
1
-Past TC Chairs
2
Ivan V. Bajic
2022-2023
3
Marta Mrak
2020-2021
4
Frederic Dufaux
2018-2019
5
Enrico Magli
2016-2017
6
Dinei Florencio
2014-2015
7
Oscar Au
2012-2013
8
Philip Chou
2010-2011
9
Anthony Vetro
2008-2009
10
Ingemar J. Cox
2006-2007
11
Yu Hen Hu
2004-2005
12
J.A. Sorensen
2002-2003
13
K.J. Ray Liu
1999-2001
14
T. Chen
1996-1998
15
16
-Past TC Members
17
A.N. Akansu
1998-2001
18
Yucel Altunbasak
2006-2009
19
Ghassan AlRegib
2015-2020
20
John Aposolopoulos
2007-2010
21
Joao Ascenso
2016-2021
22
Oscar Au
2009-2010
23
Ivan V. Bajic
2019-2020
24
M. Barni
2001-2005
25
S. Basu
1999-2003
26
Ali Begen
2018-2023
27
Jeff Bloom
2008-2011
28
Giulia Boato
2020-2022
29
Nikolaos Boulgouris
2020-2022
30
M.S. Brandstein
2001-2004
31
Jianfei Cai
2012-2017
32
Andrea Cavallaro
2006-2009
33
S.F. Chang
1998-2001
34
R. Chellappa
1996-2001
35
Chang Wen Chen
2003-2006
36
Homer Chen
2010-2016
37
Jie Chen
2005-2006
38
T. Chen
1999-2005
39
Yen-Kuang Chen
2008-2014
40
Gene Cheung
2012-2014
41
Samson Cheung
2014-2019
42
Philip A. Chou
2007-2009
43
M.R. Civanlar
1996-1998; 2001-2004
44
Graham Coleman
2011-2012
45
Ingemar J. Cox
2003-2005; 2008
46
Francesco G.B. DeNatale
2009-2012
47
Francesca De Simone
2019-2021
48
Ricardo de Queiroz
2011-2013
49
Li Deng
2004-2008
50
Z. Ding
2002-2005
51
Frederic Dufaux
2012-2016
52
Jean-Luc Dugelay
1999-2003; 2005-2008
53
Adriana Dumitras
2004-2007
54
T.S. Durrani
1996-2000
55
Touradj Ebrahimi
2003-2006; 2008-2011
56
A. Eleftheriadis
2002-2005
57
Dan Ellis
2010-2013
58
Lyu Fang
2015-2017
59
Yuming Fang
2020-2022
60
Dinei Florencio
2011-2012
61
Pascal Frossard
2004-2007; 2016-2018
62
S. Furui
1996-2004
63
Wen Gao
2011-2012
64
T.R. Gardos
1999-2000
65
E.B. George
1998-2001
66
R.M. Gray
1998-2000
67
Ling Guan
1999-2003; 2005-2008
68
Christine Guillemot
2005-2008
69
Onur Guleryuz
2010-2013
70
Alan Hanjalic
2011-2013
71
M. Hayes
2002-2005
72
Yun He
2005-2008
73
Winston Hsu
2016-2018
74
Yu Hen Hu
1996-2003; 2006
75
Jenq-Neng Hwang
1996-2005; 2014-2019
76
Ebroul Izquierdo
2010-2013
77
M. Kahrs
1996-1998
78
Lina Karam
2012-2014
79
S. Katagiri
1998-2001
80
A. Katsaggelos
1996-2001; 2003-2005
81
Andre Kaup
2016-2021
82
H. Krim
1998-2000
83
S.Y. Kung
1996-2004
84
C.-C. Jay Kuo
1998-2001; 2004-2007
85
C. Kyriakakis
1999-2003
86
Fabrice Labeau
2016-2018
87
Patrick LeCallet
2016-2021
88
C.-H. Lee
1996-2005
89
Jong-Seok Lee
2021-2023
90
Sanghoon Lee
2016-2021
91
Houqiang Li
2016-2018
92
Shipeng Li
2004-2007
93
Zhu Li
2014-2019
94
Jie Liang
2014-2016
95
H.Y. Mark Liao
2004-2007
96
Rui Liao
2013-2015
97
Chia-Wen Lin
2009-2012 ; 2018-2023
98
Ching-Yung Lin
2006-2008
99
Weisi Lin
2013-2015
100
Weiyao Lin
2020-2022
101
A. Lippman
1999-2002
102
K.J. Ray Liu
1996-1998; 2002-2004
103
Alexander Loui
2011-2013
104
Jiwen Lu
2018-2023
105
Jeibo Luo
2009-2012
106
Enrico Magli
2010-2015
107
Petros Maragos
2009-2012
108
Tao Mei
2013-2018
109
Nasir Memon
2005-2008
110
T.H.Y. Meng
1996-1998
111
R,M. Mersereau
1998-2001
112
J.M.F. Moura
1998-2001
113
D.C. Munson, Jr.
1996-1998
114
Marta Mrak
2013-2018
115
R. Nakatsu
1996-2001
116
Shrikanth Narayanan
2005-2008; 2015-2020
117
C. Neti
2001-2004
118
M.C.L. Nikias
1996-1998
119
T. Nishitani
1996-1998
120
M.T. Orchard
1996-1998
121
Antonio Ortega
1998-2001; 2003-2006
122
J. Ostermann
1999-2002
123
T.N. Pappas
2001-2004
124
Fernando Pereira
2006-2009; 2011-2013
125
Beatrice Pesquet-Popescu
2006-2009
126
P. Pirsch
1996-1998
127
Ioannis Pitas
2014-2016
128
Alexandros Potamianos
2013-2015
129
Hairong Qi
2018-2020
130
J. Rabaey
1996-1998
131
Hayder Radha
2006-2009
132
P.K. Rajasekaran
1998-2000
133
K. Ramchandran
1999-2003
134
Carlo Regazzoni
2008-2011
135
A.R. Reibman
1996-2000
136
Kenneth Rose
2007-2010
137
Amir Said
2006-2009
138
S. Sagayama
2001-2004
139
Peter Schelkens
2014-2019
140
Nicu Sebe
2010-2013
141
John See
2021-2023
142
Gaurav Sharma
2015-2017
143
Yun Q. Shi
2003-2006
144
Sajad Shirali-Shahreza
2011-2012
145
W.C. Siu
2002-2005
146
J.R. Smith
2002-2005
147
M.J.T. Smith
1996-1998
148
Cees Snoek
2013-2015
149
J.A. Sorensen
1996-2001; 2004
150
Eckehard Steinbach
2008-2011
151
Fred Stentiford
2005-2008
152
Marco Tagliasacchi
2009-2012
153
Yap Peng Tan
2010-2013
154
T. Taniguchi
1999-2002
155
A.M. Tekalp
1996-2001
156
A.H. Tewfik
1999-2002
157
Dong Tian
2018-2023
158
Qi Tian
2012-2014; 2019
159
Laura Toni
2018-2020
160
Stefano Tubaro
2005-2008; 2014-2019
161
George Tzanetakis
2010-2013
162
Giuseppe Valenzise
2018-2023
163
Mihaela van der Schaar
2003-2006; 2011-2012
164
Anthony Vetro
2006-2012
165
M. Vetterli
1998-2001
166
John Villasenor
2006-2008
167
Y. Wang
1998-2001
168
Z. Jane Wang
2012-2017
169
Zhou Wang
2013-2015
170
Rabab Ward
2011-2012
171
Yonggang Wen
2020-2022
172
Dapeng Oliver Wu
2009-2012
173
Feng Wu
2011-2013
174
Min Wu
2002-2005; 2007-2010
175
Lexing Xie
2013-2015
176
Zixiang Xiong
2003-2006
177
Mai Xu
2021-2023
178
Dong Xu
2014-2019
179
Xiaokang Yang
2015-2017
180
Wenjun Zeng
2006-2009
181
Cha Zhang
2012-2017
182
Jian Zhang
2009-2012
183
Xiao-Ping Zhang
2014-2019
184
Y.Q. Zhang
1998-2001
185
Zhengyou Zhang
2006-2009
186
H. Vicky Zhao
2011-2013
187
H. Zheng
2001-2003
188
Ce Zhu
2015-2020