SPS MMSP TC Past Members
NameTerm(s)
 Collaboration powered by Smartsheet   |   Report Abuse
1
-Past TC Chairs
2
Frederic Dufaux
2018-2019
3
Enrico Magli
2016-2017
4
Dinei Florencio
2014-2015
5
Oscar Au
2012-2013
6
Philip Chou
2010-2011
7
Anthony Vetro
2008-2009
8
Ingemar J. Cox
2006-2007
9
Yu Hen Hu
2004-2005
10
J.A. Sorensen
2002-2003
11
K.J. Ray Liu
1999-2001
12
T. Chen
1996-1998
13
14
-Past TC Members
15
A.N. Akansu
1998-2001
16
Yucel Altunbasak
2006-2009
17
John Aposolopoulos
2007-2010
18
Oscar Au
2009-2010
19
M. Barni
2001-2005
20
S. Basu
1999-2003
21
Jeff Bloom
2008-2011
22
M.S. Brandstein
2001-2004
23
Jianfei Cai
2012-2017
24
Andrea Cavallaro
2006-2009
25
S.F. Chang
1998-2001
26
R. Chellappa
1996-2001
27
Chang Wen Chen
2003-2006
28
Homer Chen
2010-2016
29
Jie Chen
2005-2006
30
T. Chen
1999-2005
31
Yen-Kuang Chen
2008-2014
32
Gene Cheung
2012-2014
33
Samson Cheung
2014-2019
34
Philip A. Chou
2007-2009
35
M.R. Civanlar
1996-1998; 2001-2004
36
Graham Coleman
2011-2012
37
Ingemar J. Cox
2003-2005; 2008
38
Francesco G.B. DeNatale
2009-2012
39
Ricardo de Queiroz
2011-2013
40
Li Deng
2004-2008
41
Z. Ding
2002-2005
42
Frederic Dufaux
2012-2016
43
Jean-Luc Dugelay
1999-2003; 2005-2008
44
Adriana Dumitras
2004-2007
45
T.S. Durrani
1996-2000
46
Touradj Ebrahimi
2003-2006; 2008-2011
47
A. Eleftheriadis
2002-2005
48
Dan Ellis
2010-2013
49
Lyu Fang
2015-2017
50
Dinei Florencio
2011-2012
51
Pascal Frossard
2004-2007; 2016-2018
52
S. Furui
1996-2004
53
Wen Gao
2011-2012
54
T.R. Gardos
1999-2000
55
E.B. George
1998-2001
56
R.M. Gray
1998-2000
57
Ling Guan
1999-2003; 2005-2008
58
Christine Guillemot
2005-2008
59
Onur Guleryuz
2010-2013
60
Alan Hanjalic
2011-2013
61
M. Hayes
2002-2005
62
Yun He
2005-2008
63
Winston Hsu
2016-2018
64
Yu Hen Hu
1996-2003; 2006
65
Jenq-Neng Hwang
1996-2005; 2014-2019
66
Ebroul Izquierdo
2010-2013
67
M. Kahrs
1996-1998
68
Lina Karam
2012-2014
69
S. Katagiri
1998-2001
70
A. Katsaggelos
1996-2001; 2003-2005
71
H. Krim
1998-2000
72
S.Y. Kung
1996-2004
73
C.-C. Jay Kuo
1998-2001; 2004-2007
74
C. Kyriakakis
1999-2003
75
Fabrice Labeau
2016-2018
76
C.-H. Lee
1996-2005
77
Houqiang Li
2016-2018
78
Shipeng Li
2004-2007
79
Zhu Li
2014-2019
80
Jie Liang
2014-2016
81
H.Y. Mark Liao
2004-2007
82
Rui Liao
2013-2015
83
Chia-Wen Lin
2009-2012
84
Ching-Yung Lin
2006-2008
85
Weisi Lin
2013-2015
86
A. Lippman
1999-2002
87
K.J. Ray Liu
1996-1998; 2002-2004
88
Alexander Loui
2011-2013
89
Jeibo Luo
2009-2012
90
Enrico Magli
2010-2015
91
Petros Maragos
2009-2012
92
Tao Mei
2013-2018
93
Nasir Memon
2005-2008
94
T.H.Y. Meng
1996-1998
95
R,M. Mersereau
1998-2001
96
J.M.F. Moura
1998-2001
97
D.C. Munson, Jr.
1996-1998
98
Marta Mrak
2013-2018
99
R. Nakatsu
1996-2001
100
Shrikanth Narayanan
2005-2008
101
C. Neti
2001-2004
102
M.C.L. Nikias
1996-1998
103
T. Nishitani
1996-1998
104
M.T. Orchard
1996-1998
105
Antonio Ortega
1998-2001; 2003-2006
106
J. Ostermann
1999-2002
107
T.N. Pappas
2001-2004
108
Fernando Pereira
2006-2009; 2011-2013
109
Beatrice Pesquet-Popescu
2006-2009
110
P. Pirsch
1996-1998
111
Ioannis Pitas
2014-2016
112
Alexandros Potamianos
2013-2015
113
J. Rabaey
1996-1998
114
Hayder Radha
2006-2009
115
P.K. Rajasekaran
1998-2000
116
K. Ramchandran
1999-2003
117
Carlo Regazzoni
2008-2011
118
A.R. Reibman
1996-2000
119
Kenneth Rose
2007-2010
120
Amir Said
2006-2009
121
S. Sagayama
2001-2004
122
Peter Schelkens
2014-2019
123
Nicu Sebe
2010-2013
124
Gaurav Sharma
2015-2017
125
Yun Q. Shi
2003-2006
126
Sajad Shirali-Shahreza
2011-2012
127
W.C. Siu
2002-2005
128
J.R. Smith
2002-2005
129
M.J.T. Smith
1996-1998
130
Cees Snoek
2013-2015
131
J.A. Sorensen
1996-2001; 2004
132
Eckehard Steinbach
2008-2011
133
Fred Stentiford
2005-2008
134
Marco Tagliasacchi
2009-2012
135
Yap Peng Tan
2010-2013
136
T. Taniguchi
1999-2002
137
A.M. Tekalp
1996-2001
138
A.H. Tewfik
1999-2002
139
Qi Tian
2012-2014; 2019
140
Stefano Tubaro
2005-2008; 2014-2019
141
George Tzanetakis
2010-2013
142
Mihaela van der Schaar
2003-2006; 2011-2012
143
Anthony Vetro
2006-2012
144
M. Vetterli
1998-2001
145
John Villasenor
2006-2008
146
Y. Wang
1998-2001
147
Z. Jane Wang
2012-2017
148
Zhou Wang
2013-2015
149
Rabab Ward
2011-2012
150
Dapeng Oliver Wu
2009-2012
151
Feng Wu
2011-2013
152
Min Wu
2002-2005; 2007-2010
153
Lexing Xie
2013-2015
154
Zixiang Xiong
2003-2006
155
Dong Xu
2014-2019
156
Xiaokang Yang
2015-2017
157
Wenjun Zeng
2006-2009
158
Cha Zhang
2012-2017
159
Jian Zhang
2009-2012
160
Xiao-Ping Zhang
2014-2019
161
Y.Q. Zhang
1998-2001
162
Zhengyou Zhang
2006-2009
163
H. Vicky Zhao
2011-2013
164
H. Zheng
2001-2003